Požehnání sňatku

Požehnání sňatku

Požehnání sňatku, obvykle v evangelické církvi udílené, lze vzhledem k platným zákonům v současnosti spojit i s uzavřením sňatku. Tak jako nikomu neodmítáme službu slovem při věcech posledních (pohřebním shromáždění), neodmítáme ani službu slovem při věcech "prvních společných", totiž svatebním shromáždění.

Novomanželé (bez rozdílu vyznání či církevní příslušnosti) procházejí obvykle čtyřdílnou předmanželskou katechezí. Hovoříme o tom, co podle biblické zvěsti zakládá a utváří vztah muže a ženy. O tom, k čemu jsme stvořeni a jak Kristus svým vykoupením náš vztah k druhému obnovuje. Probíráme svatební slib, a proč ho uzavíráme, „dokud nás smrt nerozdělí“. Chystáme společně svatební shromáždění, vybíráme biblické texty pro zvěstování, písně ke společnému zpěvu.

Místem konání svatebního shromáždění bývá obvykle modlitebna našeho sboru. Náš farář je však ochoten doprovodit Vás i na místa, která si sami zvolíte, ať už na místech slavnostních (např. konopišťský či jemnišťský zámek) nebo místě netradičním, které je pro vás nějakým způsobem významné.

Osnova předmanželských rozhovorů

1. podle biblických oddílů Genesis 2 a Kazatel 4

Otázky (zejména pro méně církevní páry):
- co očekáváte od "církevní svatby"?
- v čem je to pro vás důležitější než "civilní" sňatek?
- v čem podle vás spočívá rozdíl mezi vztahem partnerským a manželským?
- jakou roli pro vás hraje věrnost, jednota, vzájemná úcta mezi mužem a ženou?
- myslíte, že je lepší být sám nebo být ve dvou?

2. evangelium podle Marka 10 a list Efezským 5

Otázky a témata rozhovoru:
- počítáte s možností rozluky?
- kde má své hranice (a má je?) odpuštění druhému?
- manželství jako "chomout" nebo jako dobrodružství společné cesty?
- kde se obnovuje naši věrnost?
- je role muže a ženy zaměnitelná?
- co nám nabízí tajemství zvané „Kristus a církev“
- jak může společenství církve vaše manželství

3. Slib

- společné čtení slibu - jak se do něj promítají důrazy jednotlivých oddílů.
- snoubenci slib dotvářejí (v detailu). Vedeme rozhovor o tom, co a proč lze modifikovat a co vypustit nejde. Volíme formu slibu, zda společné opakování nebo slibuje "jeden druhému".

4. Příprava bohoslužebného shromáždění

- pojímáme je spíše jako "slavnost Boží věrnosti" než jako oddavky
- můžete si vybrat biblické texty pro zvěstování (a kazatel vás pak překvapí tím, co jste možná od textu nečekali)
- osvědčuje se připravit "svatební zpěvníček"

Příklad svatebního slibu - [MS Word]

Svatební slib je součástí předmanželské katecheze. V zásadě vychází z probíraných biblických textů a rozhovoru o jejich důrazech. Jako křesťané si neumíme představit jinou podobu slibu než „dokud nás nerozdělí smrt“. Máme naději, že právě zápasu o tuto podobu našeho vztahu Bůh jakožto Stvořitel a Obnovitel života žehná: nese nás svou věrností, silou odpuštění a darem naděje i pro chvíle, kdy se zdá, že už žádná naděje není namístě.

AttachmentSize
SVATSLIB.doc52.5 KB