Sbor Českobratrské církve evangelické v Benešově - hlavní strana

Informace o životě benešovského evangelického sboru. Najdete tu přehled plánovaných i probíhajících aktivit, text kázání z nedělních bohoslužeb, fotky a odkazy a třeba i nějakou inspiraci.

Sborové aktuality:

  • 07.07.2016 - 00:03 | trusina

    První červencovou neděli jsme pojali jako připomínku Mistra Jeronýma Pražského. Připomněli jsme si jeho provokativní prorocké kousky, při nichž využil jízdu na oslátku. Jeho zápasy o očištění základních křesťanských témat jako je odpuštění, jeho selhání i svobodu vydat svědectví pravdě a zastat se nespravedlivě osočeného Mistra Jana Husa.

  • 06.07.2016 - 23:36 | trusina

    Dvacet dětí z benešovského a prčického sboru, z vlašimské Diakonie, z Prahy a odjinud se sešlo na jarní víkendovce, kterou jsme konali v Sedleci Prčici druhý květnový víkend. Počasí nám přálo, a tak jsme si nejen vyprávěli napokračování příběh o zápasu Ezaua a ákoba o prvorozenství a o požehnání, ale taky opékai buřty, zpívali u táboráku, především podnikli velký výlet směrem na Kvašňov a do kopců za ním. Šli jsme po stopách Jákobova útěku, hledali jednotlivá stanoviště (nebo také ztracený mobil vedoucích).