Sbor Českobratrské církve evangelické v Benešově - hlavní strana

Informace o životě benešovského evangelického sboru. Najdete tu přehled plánovaných i probíhajících aktivit, text kázání z nedělních bohoslužeb, fotky a odkazy a třeba i nějakou inspiraci.

Sborové aktuality:

 • 02.12.2016 - 01:05 | trusina

  Adventní a vánoční program benešovského evangelického sboru. Není-li uvedeno jinak, koná se shromáždění v modlitebně na Husově ul. 656
  Všechna shromáždění jsou otevřena zájemcům bez ohledu na církevní příslušnost, některá jsou určena přímo pro širokou veřejnost

  27.11. 10,00 bohoslužby na 1. adventní neděli
  4. 12. 10,00 bohoslužby s dětmi na 2. adventní neděli
  6. 12. 18,00 ekumenické bohoslužby v kostele u sv. Anny na náměstí
  11. 12. 10,00 bohoslužby s koncertem
  18. 12. 10,00 dětská vánoční hra
  24. 12. 16,30 sváteční slovo na Masarykově náměstí

 • 12.10.2016 - 21:13 | trusina

  Zveme na dvě říjnové víkendovky: 14-16.10. bude v Sedleci Prčici VÍKENDOVKA PRO MLÁDEŽ A KONFIRMANDY benešovského, prčického a salvátorského sboru. Odjezd v pátek 14.10. v 18,00. Téma: Čím můžu prospět církvi zrovna já?

  A (již tradiční) VÍKENDOVKA DĚTÍ s tématem Tajnosti Královny Ester se koná 28-30. října. Přihlašku si vyžádejte a vyplněnou zašlete nepozději do 15. 10.2016 na adresu: Farní sbor ČCE, Husova 656, 256 01 Benešov; benesov@evangnet.cz. Cena pobytu je 300 Kč, sociálně ohleduplná 150 Kč. Ještě jsou poslední volná místa!