Křty, svatby, aj.

Křty, svatby a jiné služby

Svatba u nás

Požehnání sňatku »

Požehnání sňatku, obvykle v evangelické církvi udílené, lze vzhledem k platným zákonům v současnosti spojit i s uzavřením sňatku. Tak jako nikomu neodmítáme službu slovem při věcech posledních (pohřebním shromáždění), neodmítáme ani službu slovem při věcech "prvních společných", totiž svatebním shromáždění.

 

Křest u nás

Osnova uvádění do křtu »

Jako evangelíci křtíme dospělé i děti, počínaje „nemluvňaty“. Vycházíme přitom z biblického důrazu, že křest je znamením Božích činů záchrany, které jsou tu pro člověka dřív, než se o nich dozvěděl, začal jim rozumět a po nich toužit. „Dřív nežli jsem se narodil, tys pro mne přišel dávno a za svého's mne prohlásil, než mi co bylo známo. Když já jsem ještě nedýchal, už dávno's za mnou, Pane, stál a myslils na mé blaho“ (Evangelický zpěvník, píseň č. 290). Starozákonní příběhy o Božích činech pak zřetelně ukazují, že se tu počítá i s dětmi, byť ještě „nerozumějí oč jde.“