Křesťané proti mučení - ACAT

ACAT je mezinárodní hnutí křesťanů, kterým nejsou lhostejné osudy lidí, na nichž je pácháno bezpráví. Úkolem ACATu je apelovat na veřejné mínění v demokratickém světě a na vlády států ve světě nedemokratickém. ACAT vyzývá křesťany k modlitbám za utiskované a vězněné.

Dopisy a informace ACATu nyní naleznete přímo na internetových stránkách českého ACATu:
http://www.acat.ecn.cz/