Kdo jsme

Jsme evangeličtí křesťané z Benešova, Vlašimi a dalších obcí v kraji pod Blaníkem. Jsme příslušníky Českobratrské církve evangelické. Naše církev navazuje na tradice církve podobojí, Jednoty bratrské, Lutherovy církve a církve Kalvínovy.

Čemu věříme?

Víra našich bratří a sester se může velice různit. Avšak jejím ústředním bodem je evangelium (dobrá zpráva) Ježíše Krista o vykoupení a záchraně člověka. Naděje a posila křesťana pramení v Bibli, např.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Janovo evangelium, 3. kapitola, 16. verš.

Co děláme?

Snažíme se žít podle Ježíšových doporučení a být, podle jeho slov, "solí země", tzn. přinášet lidem dobrou zprávu o Boží záchraně, a to slovem i činem. Posilou jsou nám na této cestě společná setkání při nedělních bohoslužbách, v týdnu při biblických hodinách, případně při jiných akcích.

Historie sboru

  • Seminární práce Evy Lomozové: Českobratrská církev evangelická na Benešovsku: [PDF]