Kazatelská stanice Vlašim

O kazatelské stanici

Kazatelská stanice ve Vlašimi je místem, kde se naši bratři a sestry z Vlašimi a jejího okolí schází k nedělním bohoslužbám, biblickým hodinám a dalším akcím, nemusí tedy dojíždět až do Benešova.

Kdy a kde

Každou neděli kromě první neděle v měsíci od 8:30 ve středisku Diakonie, Benešovská ulice 507.
První neděli v měsící se zpravidla koná společná bohoslužba s CČSH od 10:00 v kostele CČSH, Sportovní ulice 518.

Aktuální informace dostanete na telefonu střediska: 317 844 482.