Děti a mládež

Děti se v našem sboru setkávají při několika příležitostech: první neděli v měsíci při BOHOSLUŽBÁCH PRO MALÉ I VELIKÉ, kdy jsou písně i kázání soustředěné především na ně. Důležité přitom je, že děti bohoslužby prožívají spolu s rodiči a ostatními členy sboru. Bez velkého vysvětlování tak mohou udělat zkušenost, že "svět víry" obývají rozmanití lidé rozmanitého věku - včetně jejich nejbližších, kteří je sem uvádějí. Je to příležitost m.j. pro rodiče s menšími dětmi či batolaty, které nevydrží delší program a kvůli kterým se mnozí mladí rodiče (či maminky) cítí vyřazeni ze společnosti.
Pravidelně se během bohoslužeb koná NEDĚLNÍ ŠKOLA. Děti po úvodní části odejdou a mají svůj vlastní program. Letos probírají příběhy novozákonní dějepravy podle knihy Skutků apoštolských. Nedělní školu vedou členové sboru. Programu se účastní malé děti, zpočátku obvykle s některým z rodičů. Nedělní škola bývá každou neděli mimo rodinných bohoslužeb.
S dětmi školního věku se v týdnu setkáváme při BIBLICKÝCH HODINÁCH PRO DĚTI, a to každou středu od 15,00. Přicházejí děti od 2. do 8. třídy základní školy. Spolu objevujeme bohatství biblických příběhů a zkoušíme je propojit s problémy a otázkami, jak si je účastníci přinášejí z každodenního života. Konáme je v naší nově vymalované klubovně. Všechna shromáždění pro děti jsou OTEVŘENA I ZÁJEMCŮM, KTEŘÍ NEJSOU ČLENY ŽÁDNÉ CÍRKVE. Pokud byste měli zájem o KROUŽEK S NÁBOŽENSKOU TÉMATIKOU, doporučujeme zejména poslední typ setkání - biblické hodiny pro děti. Foto: http://benesov.evangnet.cz/duben-2009-9 Materiály pro práci letošního cyklu Nedělní školy najdete na http://katecheze.evangnet.cz/ Podrobnější či aktuální informace získáte [url=/?q=contact]zde[/url].