Bohoslužby

Bohoslužby jsou ustředním bodem sborového života. Pravidelně jsou pořádány o nedělích, významných křesťanských svátcích (Velký pátek, Boží hod vánoční) a u příležitosti Nového roku. Bohoslužebný ráz mají i křestní, svatební a pohřební shromáždění. S křesťany jiných křesťanských společenství z Benešova a okolí se setkáváme na pravidelných ekumenických bohoslužbách pořádaných zpravidla čtyřikrát do roka. [b]Benešov - pravidelně v neděli od 10:00, modlitebna sboru ČCE Benešov[/b] Každou první neděli v měsici jsou dětské bohoslužby, při nichž se schází benešovská i vlašimská část sboru. Zpravidla třetí neděli v měsíci je vysluhována Večeře Páně. [b][url=http://benesov.evangnet.cz/?q=vlasim]Vlašim[/url] - kromě první neděle v měsíci vždy od 8:30, modlitebna Střediska Diakonie Vlašim[/b] Zpravidla třetí neděli v měsíci je vysluhována Večeře Páně. Aktuální pořad bohoslužeb najdete [url=http://benesov.evangnet.cz/drupal6/]zde[/url]

Bohoslužby v blízkých evangelických sborech:

[b][url=http://sobehrdy.evangnet.cz/]Soběhrdy[/url] - pravidelně v neděli od 10:00, kostel sboru ČCE Soběhrdy[/b] [b]Sedlec-Prčice - pravidelně v neděli od 8:00, kostel sboru ČCE Sedlec-Prčice[/b] Každou první neděli v měsici jsou dětské bohoslužby.

Jak vypadají bohoslužby v Benešově a Vlašimi

Bohoslužby mají ustálenou strukturu a skládají se z biblických čtení, modliteb (ty přednáší zpravidla kazatel), zpěvu křesťanských písní, sborových ohlášení a kázání. Bohoslužby trvají zhruba jednu hodinu. Souběžně s bohoslužbami probíhá v klubovně nedělní škola pro děti. Po bohoslužbách se scházíme k rozhovoru při čaji a kávě.