Setkání v týdnu a jiné akce

Během týdne se malí i dospělí členové a příznivci našeho sboru mohou pravidelně setkávat i při jiných příležitostech, než jsou bohoslužby.

Biblické hodiny

jsou menší otevřené společenství soustředěné vždy kolem konkrétního biblického oddílu či tématu.  Pokoušíme se bibli poznat, porozumět tomu, jak se v ní myslí a mluví a otevřít se konkrétnímu poselství. Předností těchto menších společenství je možnost rozhovoru, sdílení vlastních otázek, pochybností i toho, co mne oslovilo. Biblické hodiny se v našem sboru konají každý týden v úterý v Benešově, popř. okolí (v Bystřici aj.) a ve čtvrtek ve Vlašimi. Přesné informace o konání najdete na rozpisu v kalendáři na tento měsíc. Informace o obsahu (nebo odjezdu auta z Benešova) vám poskytne bratr farář Tomáš Trusina. Na podzim 2015 jsme společně vybrali téma "Bible a uprchlíci".

Rodinné biblické hodiny

Biblické hodiny pro rodiny s dětmi jsou určeny rodinám s dětmi, které jsou vzdálené centru sboru. Výklad je zaměřen na děti (často s využitím flanelografu), s dospělými se pak k příběhu vrátíme, nebo probíráme další otázky. V současné době se konají pravidelně jednou za měsíc v Mirošovicích, obvykle v pondělí od 17,30. Hostitelé jsou otevřeni dalším zájemcům. Přesné informace o konání najdete na rozpisu na tento měsíc. Informace o obsahu (nebo odjezdu auta z Benešova) vám poskytne bratr farář Tomáš Trusina.

Setkání dětí

Setkání dětí se koná každý týden v Benešově na faře ve středu od 15,00 do 16,00 a ve Vlašimi ve středisku Diakonie ve čtvrtek od 17,00. Přesné informace o náplni a době konání najdete v kalendáři na tento měsíc. Podrobnější informace vám poskytne bratr farář Tomáš Trusina. Během prázdnin se setkání nekonají.

Konfirmandi a katechumeni

Setkání je určeno pro zájemce o křest a konfirmaci. Koná se ve čtvrtek od 14,00. V současné době se připravuje skupina mladých lidí ke křtu a konfirmaci. K přípravě přijímáme i zájemce o indivudální předkřestní přípravu. Přesné informace vám poskytne bratr farář Tomáš Trusina.

Mládež

Mládež se v současné době schází nepravidelně, společně s mládežníky ze sousedních Soběhrd.

Matky s batolaty - "kočárkárna"

Matkám s batolaty nabízíme zázemí. Scházejí se nyní 2-3x měsíčně ve čtvrtek či v pátek odpoledne buď na faře nebo u některé z maminek doma. Přesnější informace vám poskytne Jana Trusinová (kontakt: [url=mailto:jana.trusinova@seznam.cz]jana.trusinova@seznam.cz[/url] nebo 317722215