Otázky a odpovědi ohledně plánovaného pořízení varhan

Milí bratři a sestry,
na výročním sborovém shromáždění by představen záměr pořídit do benešovské modlitebny varhany. Na základě podnětů a otázek, které zazněly, jsme si dovolili sestavit následující dokument, který je zodpovídá. Starší sboru

AttachmentSize
varhany.pdf392.08 KB