Kázání a dětské bohoslužby pro neděli 26. 4.

Milí přátelé,
kázání pro neděli 26. 4. a dětské bohoslužby jsou přidány v "Kázání".
S pozdravem,
starší sboru