Vánoční a novoroční program

BENEŠOV
31.12. 10,00 povánoční bohoslužby a konec roku
1. 1. 10,00 novoroční bohoslužby s Večeří Páně
3.1. 18,00 Novoroční koncert dětského sboru (modlitebna)
7. 1. 10,00 bohoslužby pro děti

VLAŠIM
31.12. 8,30 povánoční bohoslužby a konec roku
1. 1. 8,30 novoroční bohoslužby s Večeří Páně

Kdo kvůli stáří či nemoci nemůžete přijít na bohoslužby a stojíte (spolu s rodinou) o domácí pobožnost či vysluhování večeře Páně, dejte vědět, br. farář Vás rád navštíví.

Není-li uvedeno jinak, konají se benešovské bohoslužby v modlitebně sborového odmu (Husova 656) a vlašimské v Diakonii (Benešovská 507). Všechna shromáždění jsou otevřena i necírkevní veřejnosti, zájemce srdečně zveme.