Informace pro farářské kandidáty - Vítejte u nás, čtěte a komunikujte s námi

Benešovský sbor ČCE bude od září 2018 neobsazen.
Pokud se zajímáte o možnost kandidovat na faráře ve farním sboru ČCE v Benešově u Prahy, pak jste tady správně. Čtěte prosím dál.

Chceme a prosíme za to, abychom patřili k živým sborům ČCE. Náš sbor patří do pražského seniorátu. Sborový dům s farou a zahradou se nachází v blízkosti centra města a vlakové i autobusové nádraží je vzdálené cca 5 minut chůze. K dispozici je farní byt 4+kk v přízemí s dalšími dvěma obytnými místnostmi v podkroví a farní kancelář v mezipatře. Modlitebna a sborová místnost jsou umístěny v 1. patře. Ze zahrady je přístupná garáž a klubovna.

Jsme diasporní sbor, ve kterém jsou zastoupeny všechny generace. Ve 20 km vzdálené Vlašimi je naše kazatelská stanice a pobočka Diakonie Střední Čechy – azylový dům pro matky s dětmi, se kterým náš sbor spolupracuje. Bohoslužby se konají ve sboru každý týden. První neděli v měsíci jsou rodinné bohoslužby pro malé i velké. Tuto neděli není shromáždění v kazatelské stanici ve Vlašimi. V rámci nedělních shromáždění v Benešově probíhá nedělní škola. Nedělní školu vedou učitelé NŠ ve spolupráci s farářem.

Ve sboru jsou zastoupeny všechny generace. Máme radost z toho, že jsou ve sboru mladé rodiny s vícero dětmi, které se aktivně podílejí na životě sboru. Dalo by se říci, že z věroučného hlediska jsme heterogenním sborem - členové vzešli z různých tradic. Za podstatné považujene to, že jsme k sobě vzájemně ohleduplní a tolerantní a umíme najít shodu v podstatných věcech. Sbor je schopen plnit všechny své finanční závazky vůči církvi i seniorátu a hradit běžný provoz sboru. Větší opravy či úpravy jsou zajišťovány pomocí účelových sbírek v rámci sboru, případně s pomocí darů z JJ. V minulosti jsme hospodařili s poměrně vyrovnaným rozpočtem, v posledních 2-3 letech s rozpočtem mírně přebytkovým.

Během týdne se schází děti a konfirmandi. V Benešově i ve Vlašimi se konají biblické hodiny. Souběžně s náboženstvím pro děti probíhá ve sboru “kavárnička” - pravidelné posezení otevřené všem generacím. Podle domluvy se schází “kočárkárna” – setkání maminek s dětmi a náboženství pro nejmenší.
Některé činnosti se konají společně s blízkými sbory ČCE v Soběhrdech či Sedleci-Prčici.
Několikrát do roka se v Benešově konají ekumenické bohoslužby slova za účasti ŘKC, CČSH a ČCE. Kromě ekumenických shromáždění se společně připravuje vánoční program pro širokou veřejnost. Ve Vlašimi jsou podobné aktivity s ŘKC, CČSH a CB. V Benešově byl br. farář zapojen do kaplanské služby v nemocnici a i tuto službu považuje staršovstvo za důležitou službu veřejnosti.

Stávající br. farář slouží bohoslužby (v případě potřeby jej zastupuje výpomocný kazatel Tomáš Dušek či předčitatelé), vede biblické hodiny, vede konfirmandy a dětské biblické (náboženství), připravuje dětskou vánoční hru program letního sborového tábora. Spolupracuje s hospodářkou, pokladníkem, místokurátorem a kurátorem při vyřizování administrativních záležitosti.

Rádi bychom výše uvedený sborový program i s novým farářem/farářkou nadále rozvíjeli ve shodě s jejich obdarováními a zájmy. Sjednocujícím elementem pro náš rozptýlený sbor bude farář/farářka komunikativní, kterým nevadí cestování.

Na doplnění chceme uvést, že s ohledem na potřebné úpravy farního bytu by povolání ke službě a nastěhování připadalo v úvahu na podzim 2018.

Pro další info kontaktujte kurátora J. Zavadila, tel.:283841084 e-mail: zavadil@ufe.cz nebo místokurátora T. Duška, tel.: 733202473, e-mail: t.dusek@seznam.cz